InLable SIA ir noslēdzis 2019. gada 30. maijā līgumu nr. VP-L-2019/33 ar Latvijas Investīciju un Attīstības Aģentūru par atbalsta saņemšanu vaučera programmas ietvaros.

 

InLable īstenoja projektu “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.2. pasākuma “Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai” inovāciju vaučeru atbalsta nodrošināšanas darbības ietvaros”.

Projekta identifikācijas numurs ir 1.2.1.2/16/I/001.

Galvenais uzņēmuma projekta mērķis ir izpētīt un radīt inovatīvu produktu – uz metāla virsmas izveidota lāzermarķējuma robežu identificēšanas metode ar augstu precizitāti, kas balstās uz neironu tīklu tehnoloģijas (programmatūra). Šīs projekts ļaus InLable turpināt darbu un izstrādāt jaunu inovatīvu risinājumu, kā var tikt unikāli marķēti un autentificēti dažādi metāla izstrādājumi / produkti, aizsargājot tos pret viltojumiem un nodrošinot katra individuāla produkta izsekošanu piegādes ķēdē. Tā ir kā nozīmīga daļa no efektīvas aktīvu pārvaldīšanas sistēmas risinājuma izstrādes.

Lai šāds risinājums varētu veiksmīgi darboties ir vajadzīga ātra un precīza marķējuma un to robežu identificēšana uz produkta virsmas, arī gadījumā, kad produkta virsma ir bojāta.

Projekta ietvaros tika izveidots mākslīgais neironu tīkls (programmatūra), kas ļauj atrast marķējumu uz metāla virsmas un noteikt to novietojumu un robežas ar 15 mikronu precizitāti, pat pie nelieliem virsmas bojājumiem.